Odoslaním aktivačnej SMS užívateľ súhlasí s cenou, všeobecnými obchodnými podmienkami a so začatím poskytovania elektronického obsahu portálu pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že odoslaním aktivačnej SMS stráca právo na odstúpenie od uzavretej zmluvy. Cena aktivacnej SMS je 50 Eur s DPH


Tajné stretká

Získaj reálny telefonický kontakt na dievčatá a dohodni si stretko ešte teraz!
Obmedzená ponuka končí za 20:00 minuty!
Aktivovať
Aktivuj si svoj prístup odoslaním SMS správy
PK 7
na číslo
8811
Odoslaním aktivačnej SMS užívateľ súhlasí s cenou, všeobecnými obchodnými podmienkami a so začatím poskytovania elektronického obsahu portálu pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že odoslaním aktivačnej SMS stráca právo na odstúpenie od uzavretej zmluvy. Cena aktivacnej SMS je 50 Eur s DPH
Cenové podmienky   Obchodné podmienky   Domov

Služba PK 7 je služba pre užívateľov. Prostredníctvom poskytovateľa služby, služba poskytuje prístup k inzercii na portáli podnakafe.sk. Prevádzkové podmienky sú stanovené vo všeobecných zmluvných podmienkach. Táto služba je k dispozícii v Orange Slovensko a.s., Slovak Telekom a.s. a O2 Slovakia s.r.o. Táto služba stojí 50 EUR za SMS. Minimálny vek účastníka je 18 rokov. Poskytovateľ, ktorý službu prevádzkuje je D&P Management s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 52 472 621, DIČ: 2121065628, IČ DPH: SK2121065628 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 138754/B. Webové stránky používajú cookies. Pre viac informácií navštívte Všeobecne zmluvné podmienky. Správcom osobných údajov používateľov je spoločnosť „D&P Management s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 52 472 621, DIČ: 2121065628, IČ DPH: SK2121065628 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 138754/B Osobné údaje budú spracúvané podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Servisu. Osoby, ktorých sa údaje týkajú, majú právo na prístup k obsahu svojich údajov, ako aj na ich doplnenie, spresnenie, odstránenie, obmedzenie spracúvania, právo na prenesenie údajov, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, keď uznajú, že spracúvanie ich osobných údajov porušuje predpisy Nariadenia.